Skip to content

Audit și implementare GDPR

Efectuarea unui audit privind protecția datelor este esențială pentru realizarea conformității GDPR.

Etapa de Audit este dedicată cartografierii datelor cu caracter personal prelucrate, maparea fluxului datelor și identificarea operațiunilor de prelucrare care prezintă riscuri pentru protecția datelor. Această etapă se va finaliza cu un raport de audit care va conține un plan de măsuri recomandat spre implementare în vederea alinierii la GDPR. Soluțiile de conformare oferite sunt personalizate conform structurii și specificului activității desfășurate.

În etapa de implementare oferim elaborarea integrală a documentației necesare implementării planului de recomandări.

Cereți o Ofertă pentru Audit și Implementare Gdpr!

Pe baza răspunsurilor date la ÎntrebĂrile de mai jos vă trimitem o ofertă